SPRAY LIM

kr 199,00

HARDTØRKENDE UNIVERSELL SPRAYLIM

  • Kontaktlim for tre, metall, gummi, polymermaterialer, papp, betong og andre materialer
  • Forbedrer adhesjonen av akryltaper til materialer som betong og fibrøse isolasjonslag
  • Kan brukes både innendørs og utendørs
  • Justerbar spraybredde

 

 

INSTRUKSJONER FOR BRUK
Det er alltid tilrådelig å ha riktig personlig verneutstyr (PPE) og å konsultere det tekniske databladet og sikkerhetsdatabladet før du starter
forsyning. Rengjør overflatene grundig og sørg for at eventuelle løse eller smuldrende deler, maling, rust eller støv fjernes. Rist boksen godt før dispensering og
roter dysen for å øke eller redusere spraystørrelsen. Spray jevnt over overflaten, gjenta prosessen for svært absorberende overflater. Beskytt limet
overflate fra støv og fuktighet under tørkeprosessen. Overflaten er klar for liming når den er tørr å ta på og limet ikke overføres. For å bruke
lim som et kontaktlim fordel det på begge overflater.
ADVARSLER
• Må ikke brukes i områder uten ventilasjon
• Brannfarlig produkt
• Ikke pust inn damper/aerosoler
• Unngå kontakt med øyne og hud
• Oppbevares utilgjengelig for barn
• Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter
• Følg informasjonen på sikkerhetsdatabladet
• Trykkbeholder: skal beskyttes mot sollys og ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Må ikke gjennombores eller brennes, selv etter bruk

Vennligst ta kontakt oss ved stor bestilling billigere for frakt.

 

AIR GLUE TDS

Handlekurv
Skroll til toppen
Rull til toppen