Sprayskumrengjøring 500 ml

kr 290,00

Egnet for rengjøring av sprayskumpistol etter bruk av Quick Job sprayskum eller fugeskum. Utmerket for avfetting av stålflater før påføring av silikon og skum.

Bruk
Monter munnstykket og spray på flater som er belagt med sprayskum. Tørk rent med en tørr klut eller papir.

Rengjøring av fugeskumpistol

  • Sprøyt ut gjenværende sprayskum fra pistolen.
  • Monter munnstykket på ventilen og spray på pistolens adapter. Tørk rent med en tørr klut eller papir.
  • Ta av munnstykket og monter flasken på pistolens adapter.
  • Avfyr pistolen flere ganger til den er helt ren.
Fare
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Det er brannfarlig aerosol.
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Kan gi alvorlig øyeirritasjon.
Handlekurv
Skroll til toppen
Rull til toppen