ugur

Sprayskumisolasjon er en type bygningsisolasjon som kan brukes i vegger, tak, krypfelter og andre deler av bygninger. Den brukes til å holde varmen inne når det er kaldt ute og den varme luften ute når været er varmere. Denne typen isolasjon er sammensatt av harpiks og visse kjemikalier, for eksempel polyuretan eller andre isocyanater. Ved […]

Hva er sprayskum isolering? Read More »

Branntekniske krav til byggevarer som isolasjonsmaterialer følger Euroklassesystemet. Disse er beskrevet i den europeiske klassifiseringsstandarden EN 13501, og omfatter tre kategorier: konstruksjonsprodukter utenom gulvbelegg og lineære rørisolasjonsprodukter, som er overflater, kledninger, isolasjonsmaterialer gulvbelegg lineære rørisolasjonsprodukter Det er syv ulike euroklasser for konstruksjonsproduktene. Produktene testes i henhold til internasjonal standard hvor tid til overtenning, varmeavgivelse og

Isokit brannsertifisering Read More »

Et isolerende materiales viktigste funksjon er varmeledningsevnen, også kalt lambda-verdien (λ), målt i W/m K. Lambda verdien er et mål på hvor effektivt varmetransporten begrenses og bremses. Jo lavere λ-verdi, jo mindre varmetap og dermed mer effektiv termisk isolasjon. U-verdien er en teoretisk verdi på en konstruksjons isolasjonsevne og er lambda-verdien delt på tykkelsen. Enheten

Lambda-verdi vs U-verdi Read More »

Handlekurv
Skroll til toppen
Rull til toppen